Możliwość komentowania Wycena przedsiębiorstwa – w jakich celach się ją wykonuje została wyłączona

W jaki sposób może zostać przeprowadzona wycena przedsiębiorstwa

Po co i jakimi metodami się robi wycenę przedsiębiorstwa
Często występującą praktyką w funkcjonowaniu dużej ilości firm jest przeprowadzenie ich wyceny. Zrobić to można na kilka sposobów, pośród jakich najpopularniejsze są trzy, to znaczy porównawcza, majątkowa i dochodowa. Każda z tych metod w zupełnie inny sposób podchodzi do tematu wyceny i używa innych wskaźników, z tego też powodu w każdej sytuacji dobrać trzeba taką, jaka najlepiej się sprawdzi. W przypadku podejścia porównawczego ogólna wartość firmy zostaje ustalona na podstawie innych podmiotów, które są podobnej wielkości i funkcjonują w takiej samej branży. Za to wycena przedsiębiorstw majątkowa gromadzi wszystkie aktywa podmiotu, odejmuje od nich pasywa i różnica tych wartości jest końcowym wynikiem analizy. W niektórych przypadkach dobrze się sprawdzi dochodowe podejście, w jakim końcowa wartość firmy jest szacowana w oparciu o przyszłe dochody. Wyceny wykonuje w wielu różnych sytuacjach. Czasami o nie poproszą instytucje finansowe, wykonuje się je również przy kupnie albo emitowaniu pakietu akcji.

+Tekst Sponsorowany+

Comments are closed.